Početna stranica 

Arhiv 


Biskupija 

Biskup 

Župe 

Sjemenište Proštenja 


Kontakt 
  
Mons. Nikola Kekić
vladika križevački

 

 

 

Rođen je 18. siječnja 1943. u selu Stari Grad, u Žumberku. Roditelji su mu Nikola i Anđa rođ. Smičiklas. Ima dva brata (Janka i Željka) i tri sestre (Mariju, Danicu i Dragicu). Kršten je i miropomazan u crkvi sv. Petra i Pavla u Mrzlom Polju. Po nacionalnosti je Hrvat. Osnovnu školu (prva dva razreda te četvrti i peti razred) pohađao je u Sošicama i u Iloku (treći razred). Godine 1956. (1. rujna) primljen je u Grkokatoličko sjemenište i pohađa četiri razreda Klasične gimnazije, a zatim još četiri razreda Klasične gimnazije kod franjevaca na Kaptolu, gdje je 1963. godine maturirao. Od 23. rujna 1963. do 10. ožujka 1965. služio je vojni rok. U ožujku 1965. upisao je sudij na KBF u Zagrebu. Godine 1967. križevački ordinarij ga je poslao na daljnji studij u Rim na Papinskom sveučilištu Urbanianum. Za vrijeme toga studija boravio je u Papinskom ukrajinskom zavodu sv. Jozafata.

Po završetku studija u Rimu križevački vladika Gabrijel Bukatko rukopoložio ga je za svećenika 1. studenoga 1970. u župi sv. Petra i Pavla u Sošicama, u Žumberku. U prosincu iste godine povjerena mu je na upravljanje župa sv. Petra i Pavla u Mrzlom Polju, u Žumberku. U prosincu 1972. godine imenovan je upraviteljem Grkokatoličkog vjerskog centra u Karlovcu. Odatle je privremeno upravljao i grkokatoličkom župom Blagovijesti u Pribiću i Uznesenja Marijina na nebo u Pećnom, u Žumberku. Godine 1977. vraća se u Rim, boravi u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima i pohađa poslijediplomski studij crkvene povijesti na Papinskom Orijentalnom Institutu, gdje je postigao stupanj magistra. Po povratku iz Rima kraće je vrijeme upravljao Grkokatoličkim vjerskim centrom u Karlovcu. U listopadu 1984. imenovan je vicerektorom Grkokatoličkoga sjemeništa, a od 1. srpnja 1990. rektorom. U prosincu 1984. dobio je dekret za upravitelja zagrebačke župe sv. Ćirila i Metoda, čiji je upravitelj i danas.

Od 1. prosinca 1988. do danas vrši službu dekana Katedralnog dekanata Križevačke eparhije. Od 8. prosinca 2003. do danas bio je konzultor križevačkoga vladike Slavomira, a ujedno član Prezbiterijalnog i Liturgijskog vijeća Križevačke eparhije. Godinama vrši i službu arhivara Križevačke eparhije. Od 1999. do danas urednik je Žumberačkoga krijesa, edicije za Hrvate Žumberčane diljem Hrvatske i inozemstva, gdje je objavio brojne članke iz povijesti Križevačke eparhije i Žumberka. Od rujna 1998. godine na Radiju Marija vodi emisiju “Iz baštine grkokatolika”, a organizator je svih radio i TV prijenosa liturgija iz grkokatoličkih crkva.

Papa Benedikt XVI. prihvatio je ostavku mons. Slavomira Miklovša na službu pastoralnog upravljanja Križevačkom eparhijom za vjernike bizantsko-slavenskog obreda, koju mu je podnio mons. Miklovš i imenovao prečasnog Nikolu Kekića, dosadašnjeg župnika konkatedrale Svetih Ćirila i Metoda, biskupom Križevačke eparhije za vjernike bizantsko-slavenskog obreda u ponedjeljak 25. svibnja 2009. godine.

Biskupsko ređenje vladike Nikole Kekića zbilo se 4. srpnja 2009. uz nazoćnost svih hrvatskih nadbiskupa i biskupa, nuncija za Republiku Hrvatsku i mnogobrojnog Božjeg naroda i klera u križevačkoj katedrale Presvete Trojice.

adresa: Kaptol 20, 10000 Zagreb
telefon: (01) 48 51 773
email: ordinarijat@eparhija.info


Opširnije informacije o biskupu možete pronaći ovdje.


© Križevacka eparhija - 2006-2009.
Sva prava pridržana.